JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS ELÁLLÁS

JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Kérjük vásárlóinkat, hogy amennyiben a megrendelt termék megérkezik, az átvétel igazolása előtt ellenőrizze, hogy a terméket hiánytalanul megkapta-e. Kiszállítás esetén máskülönben nehéz bizonyítani az esetleges hiányokat.

Amennyiben termékeinkkel kapcsolatosan minőségi kifogás merülne fel, úgy a jogszabályoknak megfelelően a 49/2003. GKM rendelet által meghatározottak szerint járunk el.

A szavatossági igényeket a vásárlást igazoló bizonylattal tudják érvényesíteni. Pandazia Group Kft. a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet köteles felvenni a minőségi kifogásról. Pandazia Group Kft. a jogszabály értelmében törekszik arra, hogy a minőségi hibás termék kicserélését 15 napon belül elvégezze.

ELÁLLÁS JOGA

A Megrendelő az 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján jogosult online vásárlás esetén az áru átvételét követő 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállni a vásárlástól. Ebben az esetben Pandazia Group Kft. köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vevőt terhelik.

Pandazia Group Kft. követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyéb költségek a vásárlót nem terhelik.

Amennyiben a 14 munkanapon belüli elállás jogával szeretnél élni, kérjük, hogy a termék határidőn belüli visszajuttatása mellett írásban közöld, hogy el szeretnél állni a szerződéstől a fenti jogszabály felhatalmazása alapján.